Kendetegn
Sildens krop er dækket af skæl, som let falder af. Til forskel fra brisling, som ligner silden meget, sidder sildens bugfinner længere tilbage end rygfinnen, bugens skæl mangler torne og gællelågene er glatte. 
Silden er ved fangsten skinnende blågrøn, men mister hurtigt farven.
Silden er en populær og god spisefisk. 

Størrelse
Mindste fangstmål er 18-20 cm, afhængigt af levested. Silden kan blive op til 20-25 år gammel.

Føde
Sildens vigtigste føde er plankton, krebsdyr og snegle, som den knuser med sine forbavsende hårde tænder.

Levested
I Nordsøen lever de store sildestammer: Nordligst Buchan-silden, derefter Dogger-silden ved Doggerbanke og sydligst Downs-silden, der færdes i Den engelske Kanal. Efter gydning overvintrer de to nordligste stammer i Norske Renden, den sydligste trækker syd for Dogger Banke.

Fangstperiode
Silden må fanges hele året. Vårsild: Forår. Fedsild: Sommer. Høstsild: Efterår. Storsild: Vinter.

 

Senest opdateret 06. maj 2015 af webmaster