”Sildens Dag, Dragør” är en självständig förening som bildades 1998 med Skånska Sillacademien som samarbetspartner och inspiratör.

Föreningen har sedan dess arrangerat Sillens Dag.

Sillens Dag är en årligt återkommande turistattraktion i Öresundsregionen, och bygger på så sätt en ”sillabro” över Sundet.

Sillen är historisk sett vårt viktigaste födoämne, och som har etablerat många fiskarisamhällen i Öresundsregionen.

Sillfisket som har sina anor i medeltiden, hade sin senaste storhetstid för knappt sexhundra år sedan. På den tiden var saltade sill en mycket vigtig handelsvara.

 

 
Uppdaterad 2014-09-08 av  Webmaster