Sildens Dag, Dragør er en selvstændig forening, der blev er udskilt fra Dragør Sildeakademi i 2008.

Dragør Sildeakademi blev stiftet i 1998 af vores æresmedlem Benny Gyngsø med Skånska Sillacademien som samarbejdspartner og inspirator.

Indtil opsplitningen i 2008 virkede vores andet æresmedlem Preben Olsen som kasserer.

Det er vigtigt at præcisere, at foreningens bestyrelse for fleres vedkommende har taget del i aktiviteten ”Sildens Dag” fra den spæde start i 1998

Foreningens hjemsted er Dragør, men det er formanden som tegner foreningen, og hans adresse er

Kollegiehaven 6, 2920 Charlottenlund

Sildens Dag er en årlig tilbagevendende turistattraktion i Øresundsregionens fiskehavne, hvor der bygges sildebro over Sundet.

Sild er historisk set vores vigtigste næringsmiddel og har grundlagt mange fiskerisamfund i Øresundsregionen.

Sildefiskeriet, der har sine aner i middelalderen, havde senest en storhedstid for knapt sekshundrede år siden, hvor både saltede og røget sild var en meget vigtig handelsvare.

Senest opdateret 13. september 2016 af Webmaster