Bestyrelsen, som blev valgt den 6. marts 2018, består af

Søren Mogensen, Formand og webmaster - kan kontaktes på webmaster

Nils Høj, Næstformand

Lena Svensson, Kasserer

Torben Bering

Gert Gyngsø

Jan Nielsen

Ulrik Ankerstjerne

Kaj Larsen, Suppleant

Steen Gyngsø, Suppleant
 

Lars Brinkler, Revisor 

Merete Sørensen, Revisorsuppleant
 

 

Senest opdateret 09. juli 2018 af Webmaster