Bestyrelsen, som blev valgt den 14. marts 2017, består af

Søren Mogensen, Formand og webmaster - kan kontaktes på webmaster

Nils Høj, Næstformand

Lena Svensson, Kasserer

Torben Bering

Gert Gyngsø

Jan Nielsen

Ulrik Ankerstjerne

Kaj Larsen, Suppleant

Knud Abildgren, Suppleant
 

Lars Brinkler, Revisor 

Merete Sørensen, Revisorsuppleant
 

 

Senest opdateret 23. marts 2017 af Webmaster