Sildens Dag 2017

Lørdag den 26. august 2017 blev der for nittende gang afholdt Sildens Dag i Dragør på Beddingpladsen i Den gamle Havn.

Gadelaugets flagstænger var sat med flag fra kommunen.

Vi siger mange tak til de mange glade gæster, som dagen igennem nød en årets "sommerdage" og fyldte bordene i og omkring vores telt og på byens restauranter og var med til at gøre dagen til en succes.

Foreningen siger tak  til vores sponsorer og byens restauranter , som med deres flotte donationer støttede op om arrangementet.

Den største tak skal dog lyde til de mange hjælpere, uden hvis hjælp vi ikke ville kunne afvikle Sildens Dag.
Foreningen søger fortsat nye medlemmer og hjælpere, som vil være med til at sikre at traditionen Sildens Dag i Dragør kan fortsættes i mange år.Har du lyst til at deltage som hjælper eller medlem så send en mail til formanden Søren Mogensen

Museumsleder Søren Mentz åbnede for festlighederne.

Foreningen SildensDag, Dragør, uddelte traditionen tro donationer, i år tilfaldt donationerne

  • Dragør Havnefest 2017,

  • Lodsens Dag 2017,

  • Lodsbåden 202's venner og

  • Dragør Rotary Club Udvekslingsprogram

I teltet underholdt Trioen "Eviggrøns" hele dagen med god musik.

Vi glæder os til at se jer alle til

Sildens Dag 2018

lørdag den 25. august 2018 fra kl. 11.00-17.00

 

 

   
Senest opdateret 02. oktober 2017 af Webmaster